Brokersko društvo u osiguranju.

Brokers
Team

Zašto angažovati BROKERS TEAM brokerskog društva u osiguranju i reosiguranju d.o.o.

JER ZNAMO

-Činimo skup iznimnih specijalista sa dugogodišnjim iskustvom

-Uvijek smo na izvoru informacija

-Permanentno se educiramo, usavršavamo vještine i znanja na tragu vodećih trendova u
savremenom poslovnom svijetu i industriji osiguranja;

JER MOŽEMO

-Sa 6 zaposlenih licenciranih brokera kapacitirani smo pružati usluge najzahtijevnijim
Klijentima

JER HOĆEMO

-14 godina prisustva na iznimno izazovnom i dinamičnom tržištu osiguranja u BiH i
način na koji pružamo brokerske usluge u osiguranju, dovele su nas na lidersku poziciju,
pobuđujući strast za pomjeranjem vlastitih granica prema novim saznanjima, ostvarenjima
i Klijentima.

JER NAM JE KLIJENT U FOKUSU

-Radimo u njegovom interesu

-Specijalizovane sluge pružamo isključivo u ime i za račun Klijenata;

-Svo svoje vrijeme i pažnju podređuje njemu

-Kao skup iznimnih profesionalaca, Klijentima smo dostupni 24/7/365;

-Štedimo vrijeme i novac
Klijentima smanjujemo, odnosno eliminišemo troškova zapošljavanja ili angažovanja jedne
ili više osoba kao i operativne troškove te ili tih osoba na poslovima osiguranja;

JER PROFESIONALNO PRUŽAMO USLUGE

-Dugogodišnji više nego profesionalan odnos prema preuzetim obavezama i rizicima kojima
su izloženi Klijenti rezultirali su njihovom iznimnom lojalnošću i korektnošću.
Nemamo retenciju Klijenata.

JER SMO "SIGURAN" IZBOR

-Klijentima pružamo “pravno” odgovorne usluge;
(licencirani i permanentno nadzirani od strane Regulatora tržišta osiguranja – Agencija za nadzor osiguranja FBiH)

JER SMO "OSIGURAN" IZBOR

-Klijentima pružamo “finansijski” odgovorne usluge;
(oročen novčani depozit od 200.000,00 KM u korist Agencije za nadzor osiguranja FBiH; ugovorena polica
osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 1.000.000,00 KM)

JER SU NAŠE USLUGE POTPUNO BESPLATNE

JER NAŠ ANGAŽMAN "NE UVEĆAVA" UKUPNU CIJENU/PREMIJU OSIGURANJA

JER SMO UGLEDNI I REFERENTNI

-najveća privredna društvima u BiH su nam ukazali povjerenje;

JER SMO UTICAJNI

-Broj Klijenata i volumen distribuirane premije daje nam pregovaračku moć i snagu da za
Klijente ishodujemo najbolje moguće položaje i učinke kod osiguravajućih društava.
Osigravamo im VIP tretman.

O nama

Djelatnost:

brokerski poslovi u osiguranju i reosiguranju

Datum osnivanja:

10.02.2010. godine

Broj zaposlenih:

6

Volumen distribuirane premije:

15.000.000 KM +

Pozicija na tržištu u BiH:

1

Distributeri osiguranja za:

životna i neživotna osiguranja i reosiguranja

Specijalizirana za linije osiguranja:

Imovina i prekid rada, osoba od od nezgode,
Zdravstvena osiguranja, opšte, profesionalna i ostale
vrste odgovorosti, Cyber osiguranja, potraživanja,
robe u transportu….

Sektoriu u kojima pružamo usluge:

Telekomunikacije, Zdravstvo, Avijacija, Transport,
Infrastrukturni i elektroenergetski projekti,
Industrija, Logistika, Trgovina…

Mnogi su prepoznali naš trud i rad!
Da li je i vaša kompanija?

Želimo istaknuti činjenicu da su nam mnoge inozemne kompanije već su nam ukazale povjerenje da budemo njihov broker u osiguranju. Pitamo se, zašto to ne bi mogla biti upravo i vaša kompanija? Naše brokerske usluge u osiguranju nisu samo posao i ukazano povjerenje, već prilika za uspostavljanje dugoročnog i održivog poslovnog odnosa. Naša stručnost, iskustvo i posvećenost će pružiti vrhunsku uslugu u brokerskim poslovima u osiguranju. Iznimno nam je važno da isporučimo najbolja moguća osiguravajuća rješenja koja će u potpunosti ispuniti ciljeve i zadovoljiti potrebe naših Klijenata.

Kontaktirajte Nas

Imate pitanje, nedoumicu, mi smo vam na raspolaganju.

Samir Jaganjac

Direktor

Ena Penava

Asistent uprave

Semir Kljuno

Glavni Broker

Kenan Aščerić

Direktor tehnike osiguranja

Haris Helić

Procjenitelj rizika

Nermin Hadžiosmanović

Menadžer ključnih klijenata