Loading

KLIJENTI

BROKERS TEAM brokersko društvo u osiguranju d.o.o. posluje sa nekoliko desetina klijenata, ali i osiguravajućih društava. Osim što djelujemo na prostoru Bosne i Hercegovine, BROKERS TEAM je korespodent međunarodnim, renomiranim brokerima, te poslujemo i s

BROKERS TEAM brokersko društvo u osiguranju d.o.o. posluje sa nekoliko desetina klijenata, ali i osiguravajućih društava. Osim što djelujemo na prostoru Bosne i Hercegovine, BROKERS TEAM je korespodent međunarodnim, renomiranim brokerima, te poslujemo i sa inostranim klijentima i osiguravajućim društvima. Ponosni smo na našu referentu listu i na činjenicu da smo stekli povjerenje mnogih Klijenata, kako pravnih lica, tako i fizičkih.

identifikaciju i analizu rizika kojima je izloženo pravno ili fizičko lice odnosno zaposlenici, dobavljači, kupci i ostali,

revidiranje postojećih ugovora o osiguranju i usklađivanje sa stvarnim potrebama, izradu osiguravajućih rješenja po međunarodnim standardima,

savjetovanja o preventivnim mjerama za smanjenje mogućnosti štetnih događaja koji rezultiraju i smanjenjem premije osiguranja,

analiza tržišta, asistiranje kod postupaka prikupljanja ponuda i odabir najpovoljnijeg osiguravajućeg društva (efikasnot u isplati šteta, ugovor o reosiguranju i iznos premije osiguranja),

sklapanja ugovora o osiguranju temeljem naloga fizičkih ili pravnih lica (unaprijed sklopljen ugovor sa osiguravajućim društvom),

stručna pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja, angažman za bržu i odgovarajuću naknadu štete,

po dogovoru i angažovanje sudskih vještaka, procjenitelja, experata, advokata i slično,

preuzimanje cjelokupne administracije vezane uz poslove osiguranja u ime i za račun klijenta (uštede vremena i novca za klijenta).

Fokus naših aktivnosti je na klijentima i njihovim osiguranjima, te je naš cilj da izgradimo stabline, čvrste i dugoročnne odnose sa Klijentima. Za naše Klijente mi vršimo sljedeće besplatne usluge:

Identifikaciju i analizu rizika koja je izloženo pravno ili fizičko lice odnosno zaposlenici, dobaljači, kupci i ostali;

Revidiranje postojećih ugovora o osiguranju i usklađivanje sa stvarnim potrebama, izradu osiguravajućih rješenja po međunarodnim standardima,

Savjetovanja o preventivnim mjerama za smanjenje mogućnosti štetnih događaja koji rezultiraju i smanjenjem premije osiguranja,

Analiza tržišta, asistiranje kod postupaka prikupljanja ponuda i odabir najpovoljnijeg osiguravajućeg društva (efikasnost u isplati šteta, ugovor o reosiguranju i iznos premije osoiguranja),

Sklapanje ugovora o osiguranju temeljem naloga fizičkih ili pravnih lica (unaprijed sklopljen ugovor sa osiguravajućim društvom),

 

Kontaktinformacije

Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing

BROKERS TEAM

brokersko društvo u osiguranju d.o.o.

Upisan u registar brokerskih društava u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod rednim brojem:
BOD ID: 4201524270005

naša Adresa
Vilsonovo šetalište 2,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail
Telefoni
+387 33 209 962
Fax: +387 33 220 351